Omgeving

OMGEVING

De Veenhoop

De Veenhoop is een streekdorp dat in de 19de eeuw is ontstaan op de plaats waar het Polderhoofdkanaal of de Nieuw Beetstervaart in het Grietmansrak uitkomt. Het was een strategische plaats omdat in het zuiden een van de grootste polders van Friesland ligt: de Grote Veenpolder van Smallingerland en Opsterland. Het kloeke kanaal legt de verbinding via het rak met de Kromme en Wijde Ee en met het waterverkeersnet van Friesland.

Nationaal park Oude Venen

Het park is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Friesland. Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een natuurgebied met een rijke historie en is ook internationaal erg bijzonder. Vergelijkbare gebieden zijn buiten Nederland niet veel te vinden. In het nationaal park bevinden zich nog veel veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemgraslanden. Er komen meer dan 500 soorten hogere planten voor, waaronder verschillende soorten zeggen en orchideeën. Er broeden meer dan honderd verschillende soorten vogels. In de winter pleisteren in het gebied grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers. In het vroege voorjaar kunnen enkele tienduizenden steltlopers zoals kemphaan, grutto en wulp doortrekken. Sinds kort heeft ook de otter weer zijn intrede gemaakt in het gebied. Eind 2006 is een groot deel van De Alde Feanen aangewezen als Natura 2000 gebied. Het park is uitermate geschikt om te ontdekken via het water en met de Freek Vonk tocht, ook interessant voor kinderen.

De Kraanlannen

Dit gebied is een stuk kleiner dan de oude Venen, maar zeker niet minder mooi. In dit gebied voelt de otter zich thuis. De Kraanlannen is uitermate geschikt om in te wandelen en heeft verschillende routes die variëren in lengte. Het gebied is lopend te bereiken vanaf de accommodaties. Tijdens een wandeling door de Kraanlannen kunt u een kijkje nemen in de vogelkijkhut. Deze kijkt uit op het water, waardoor je verschillende watervogels ziet genieten van de rust. Met een beetje geluk hoort u hier het ratelende geluid van de snor of ziet u een zeearend overvliegen.

Bekijk ook eens de website van Zeilschool De Veenhoop

Uitstekende vaarmogelijkheden

De Veenhoop is een dorpje centraal gelegen tussen de plaatsen: - Grouw - Eernewoude - Drachten Het gebied kenmerkt zich door de vele plassen en sloten met uitstekende vaarmogelijkheden. Natuurlijk zult u genieten van de natuur met zijn weidse vergezichten. Ook de gezellige eetgelegenheden aan het water ontbreken niet.

Kwaliteitsboten

Naast de Zeilschool heeft Bootverhuur De Veenhoop al vele jaren ervaring met zeilboten- en sloepenverhuur. Een solide, betrouwbare partner waar u kwaliteitsboten kunt huren. Al met al is De Veenhoop de ideale plaats om een zeilboot (valk/randmeer) of een sloep te huren en er op uit te trekken.

nl_NLDutch