Op de Fiets

Op de Fiets

Ontdek Friesland op de fiets

De omgeving ontdek je het snelste op de fiets. Vanuit de Veenhoop heb je het mooie landschap voor het uitzoeken. Van uitgestrekte weilanden tot bosrijke gebieden. Hieronder een aantal schitterende fietsroutes door de mooie natuur van Friesland.

Jan Durks Route (12km)

Deze fietsroute brengt u langs de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. In deze Jan Durkspolder, en onderdeel van het Nationaal Park, zijn afzonderlijke waterpartijen ontstaan, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op foeragerende en pleisterende vogels. De graslanden aan de rand van de polder bieden broedgelegenheid aan weidevogels. Op de broedlijst komen, naast de gewone soorten, ook bijzondere soorten voor zoals de Geoorde Fuut, Waterral, Porseleinhoen en Waterhoen. Op de slikveldjes verblijven veel steltlopers en plevieren. Geen wonder dat roofvogels hier graag komen. De kiekendief maar ook de Slechtvalk en de Visarend laat hier zien. Tip: neem uw verrekijker mee. 1. Verlaat de camping en start de route bij de ANWB paddenstoel 20918. Deze bevind zich als u vanaf de camping links aanhoudt bij de T splitsing, richting de brug. 2. Bij de paddenstoel gaat u richting Smalle Ee 3. Na 400 meter gaat u links af richting de fietspont 4. Met het pontje De Grietman vaart u naar de overkant 5.U volgt het pad en gaat aan het einde rechtsaf over de brug. Direct na de brug gaat u bij paddenstoel 21878 richting Earnewâld 6. Bij het houten bruggetje en paddenstoel 21548 gaat u richting Oudega 7. Na 450 meter is aan de rechterkant de vogelkijkhut 8. Vervolg de route via het schelpenpad en blijf de weg volgen wanneer deze overgaat in een asfaltweg 9. Aan het einde van deze weg (Westersânning) gaat u rechtsaf richting het dorp Oudega 10. Bij ANWB bewegwijzering 65189 gaat u rechtsaf richting De Veenhoop. Wilt u een bezoek brengen aan het dorp Oudega? Fiets dan nog even door. 11. Volg de weg richting De Veenhoop 12. Na de brug afslaan naar het pontje De Grietman 13. Na de oversteek rechtsaf en u bent weer terug bij de camping.

Pontjesroute De 8 van Grou (45km)

Deze fietsroute voert door het Nationaal Park de Alde Feanen over het eiland de Bird richting Grou, vervolgens gaat u via Akkrum weer richting De Veenhoop. Het bijzondere van deze route is dat u onderweg minimaal 4 keer met een pont moet oversteken. Dit maakt de route een extra beleving voor jong en oud. Via deze route is het startpunt bij punt 10. Let op! Deze route is afhankelijk van de vaartijden van de pontjes. Klik op de groene knop voor de actuele vaartijden. Tips: Neem contant geld mee! Stadsfietsen en elektrische fietsen zijn bij ons te huur.

nl_NLDutch